Coaching voor je werknemer

“voor de werkgever is stilstand achteruitgang, maar soms is stilstand nodig om vooruit te komen”

1 op 1 coaching in de kop van Noord-Holland

Zodat je werknemer weer met meer plezier en motivatie op de werkvloer staat!

Voor jou als ondernemer betekent stilstand van je bedrijf vaak dat het niet voorspoedig gaat. Je maakt je zorgen dat stilstand negatieve gevolgen heeft voor de financiële positie van je bedrijf. Ondernemers benaderen hun werknemers vaak ook op deze manier. Echter, soms is het nodig om juist ‘stil te staan’ bij hetgeen er écht speelt bij je werknemer. Gevoelsmatig investeer je tijd en geld wat niet direct rendement voor je bedrijf oplevert. Maar indirect levert een toename van het welzijn van je werknemer meer werksfeer, minder verzuimuren en een continue vooruitgang voor je bedrijf op.

Coaching-voor-je-werknemer-noord-holland.

Je vindt het belangrijk dat je werknemers met plezier naar hun werk gaan en bijdragen aan een fijne werksfeer.

Maar je merkt dat er signalen en uitingen van onvrede, spanningen of stress op de werkafdeling zijn, wat de werksfeer negatief beïnvloed. Er is bijvoorbeeld sprake van irritatie en felheid in gesprekken, er zijn meerdere conflicten en er wordt veel geklaagd. Er zijn werknemers met concentratie problemen en er worden meer fouten gemaakt. Sommige werknemers worden stil en vertonen ontwijkgedrag. Dit alles kan zo oplopen dat een burn-out bij je werknemer(s) het gevolg is. Zover wil je het niet laten komen.

Als coach kan ik wat voor je betekenen!

“Ik gun iedereen zijn werk- en levensgeluk. De voldoening uit je werk halen kan een prachtige aanvulling of onderdeel zijn van jouw levensvreugde. ”

Coaching naar meer werkplezier en goede resultaten

Als werkgever weet je hoe fijn het is om met plezier en enthousiasme naar het werk te gaan, daar te zijn en met een goed gevoel het werk te kunnen doen. Je gunt dat jezelf en iedere werknemer van het bedrijf. Je weet als geen ander dat het welzijn van de werknemer kan bijdragen aan een prettige werksfeer, een afname van de ziektedruk onder werknemers en een waarborging voor de continuïteit van het bedrijf.

Voor het verhogen van het welzijn van de werknemers kan je heel goed een externe coach inzetten wat de volgende voordelen oplevert.

9

Oplossing voor het ontbreken van tijd en expertise om de werknemer 1 op 1 te begeleiden naar meer werkplezier.  

9

Bij tijdige signalering van een ontevreden, gespannen of gestreste werknemer volstaat over het algemeen een kort coachtraject van een aantal gesprekken. De werknemer blijft tijdens dit coachtraject inzetbaar binnen het bedrijf.

9

De werknemer kan zich bij een onafhankelijke externe coach veiliger, vertrouwder voelen en daardoor opener zijn in hetgeen er bij hem of haar speelt, dan bij een aangewezen collega binnen het bedrijf.  

9

Ook voordat je signalen van spanningen op de werkvloer opvangt, kan het regelmatig aanbieden van coaching voor werknemers plezierig zijn. De werknemer heeft dan de mogelijkheid om tijdig zijn onrust of vraagstuk te bespreken en daar eventueel stappen in te zetten.

Coaching-voor-je-werknemer-noord-holland.
Coaching-voor-je-werknemer-noord-holland

Resultaten coaching

De resultaten die je als werkgever kunt behalen, wanneer je een externe coach inzet voor uw werknemer, wil ik graag op twee manieren benaderen. Vanuit een zakelijk- en menselijk perspectief. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De zakelijke resultaten:

9

kosten verlaging door vermindering van ziekteverzuim.  Een coachtraject voor je werknemer duurt gemiddeld genomen niet lang. Hierdoor zijn deze kosten in vergelijking met de kosten die je kwijt bent bij langdurig uitval van de werknemer zeer laag.

9

Continuïteit van werkzaamheden en verhoging kwaliteit van werk.

9

Minder personeelsverloop.

9

Coaching kan ook inzicht geven in eventuele onopvallende aanwezige structurele problemen binnen het bedrijf.

Vanuit een menselijk perspectief krijgt je werknemer met behulp van coaching de volgende resultaten:

9

Meer inzicht en bewustwording in zichzelf

9

Meer regie over de werkdag

9

Betere concentratie tijdens de werkzaamheden

9

Verhoging van kwaliteit van de werkzaamheden

9

Meer vertrouwen in de manier van communiceren

9

Meer balans in werk en privé

9

Meer zelfvertrouwen en werkvreugde

“Wat je uitstraalt krijg je terug”

Alle zakelijke- en menselijke resultaten dragen er aan toe bij dat het welzijn van jou en je medewerkers verhoogt wordt, waardoor de werksfeer positief zal toenemen. Er zal meer ontspanning, vertrouwen en werkvreugde bij je werknemers ontstaan. Doordat je investeert hierin en dit gunt voor je werknemers zal dit omgekeerd ook gelden.

Je werknemers investeren op hun beurt in jou en het bedrijf middels betrokkenheid en verbondenheid. De klanten van het bedrijf zullen deze dynamiek ook ervaren en zullen zich graag met deze uitstraling willen verbinden.

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een groot aantal vragen en antwoorden terug met betrekking tot mijn coaching sessies. Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact op met mij.

Bij welke vraagstukken kan coaching mijn werknemer helpen?

Mijn op 1 op 1 coaching is geschikt voor de werknemer die niet lekker in z’n vel zit. Een gevoel van spanningen en stress ervaart en bereidt is dit te onderzoeken.

Dit kan zich uiten in:

– Snel geïrriteerd zijn
– Het lastig vinden om met een conflict om te gaan.
– Zich niet laten zien
– Zich snel terug trekken of juist zeer aanwezig zijn
– Fel in de discussie.
– Last van concentratie problemen
– Meer fouten maken
– Veel klagen
– Spanningen, stress en vermoeidheid
– Concentratieproblemen
– Gevoel van overspannenheid
– Problemen die thuis heersen nemen ze mee naar het werk of andersom.

Er wordt vaak gezegd dat de werkdruk te hoog is. Dat kan zijn, maar er kan wat anders spelen wat de spanning of stress veroorzaakt..

Waar vinden de coachingssessies plaats?

Mijn voorkeur gaat uit naar mijn praktijkruimte:
Praamweg 10
1775 PT Middenmeer
In de kop van Noord-Holland

In overleg is het een mogelijkheid om de coachsessies op jouw bedrijf te doen. Dit hangt uiteraard van de ruimte af, maar nog belangrijker is de mening hierover van jouw werknemer. Deze zal zich ‘comfortabel’ genoeg moeten voelen.

Welke methodieken gebruik je?

Ik ben een life(levens-)coach die jou coacht vanuit een systemische en holistische inslag.

Omdat ik deze vorm van coaching aanbied word jij je bewust van bepaald gedrag en vaste patronen die je in het dagelijks leven in de weg zitten. Jij gaat keuzes maken die aansluiten en passend zijn bij jouw ware leven.

Er is daarbij aandacht voor jouw mentale, emotionele, fysieke en spirituele delen.

Ik denk en plaats mensen niet in hokjes, waardoor ieder mens voor mij uniek is en zo zal mijn benadering ook zijn.

Ik kan verschillende technieken inzetten:

-Familieopstellingen/systemisch coachen

Onzichtbare patronen en dynamieken uit de familie van herkomst, partnerrelaties of werkomgeving aan het licht brengen. Door dit zichtbaar te maken worden de beperkende patronen beter hanteerbaar. Erkenning/Ordening/Balans in geven en nemen/Erbij horen  zijn hierin de pijlers.

-Assen van verandering

Dit is een effectief veranderingsmodel aan de hand van 4 assen: Motivatie/Beslissen/Creëren/Verankeren.

-NLP (neuro linguïstisch programmeren)

Modelvorm voor verbeteren van communicatie en voor persoonlijke ontwikkeling. Het geeft inzicht hoe het gedrag, wat we laten zien, tot stand komt. Doordat dit proces inzichtelijk wordt, ontstaat er ruimte voor verandering.

-Mindfulness

Dit is een vorm van aandacht in het hier en nu. Een techniek om volledig  bewust te zijn van een ervaring. Dit doe je met een liefdevolle, erkennende opmerkzaamheid, zonder oordeel met mildheid en vriendelijkheid. Dit geeft je ruimte voor andere keuzes i.p.v. automatische reacties op gebeurtenissen.

-Kernkwaliteiten

Het bewust worden van de kwaliteiten die je van nature hebt met de daarbij horende valkuilen, allergie en uitdaging. Het geeft inzicht in de gedragingen die we laten zien in bepaalde omstandigheden.

-Cranio Sacraal

Dit is een behandelmethode waarmee het weten van het hoofd wordt verbonden met het weten van de buik. Het is het leren luisteren naar jouw lichaam. Het is voelen en daarin bewustzijn creeëren. Het kan helpen bij het verminderen van stress en angst. De zachte manipulaties die bij deze behandelmethode worden gebruikt, kunnen helpen om de spierspanning te verminderen en het lichaam te ontspannen, waardoor stress en angst kunnen verminderen.

Worden de sessies vergoed door de verzekering?

Vaak betalen werkgevers (een deel van) het coachingstraject. Vraag bij je werkgever naar de mogelijkheden.

Wat is er uniek aan het werken met jou?

Als coach kijk ik niet alleen naar de individu maar ook naar het gehele systeem waarin hij of zij werkt. Dit betekent onder andere dat een probleem van de persoon ook een bedrijfsprobleem kan zijn. Inzichtelijkheid hierin kan ook voor het bedrijf zelf positief uitwerken. Dus niet alleen de werknemer kan werk- en levensvreugde ervaren, waardoor de werksfeer toeneemt, maar ook vanuit het bedrijf kan er een toename van werkgeluk zijn. 

Ik geloof dat als je als ondernemer investeert in het welzijn van jouw medewerker en dit doet vanuit jouw hart, de medewerker dit zal waarderen in de vorm van vertrouwen en verbinding. Zoals jij voor de werknemer bent, zal de werknemer er voor jou zijn.

Wanneer een werknemer mentaal, emotioneel en fysiek lekkerder in zijn vel zit, komt dit ten goede aan de werkvreugde.  Ik sta voor een verbetering in dit welzijn. Ik gun dit iedere werknemer

Als coach kan ik de toegevoegde schakel zijn tussen werkgever en werknemer. De gemene deler hierin is het verhogen van de werksfeer. Mijn benadering is open en respectvol. Ik heb oog voor de verschillende belangen in het bedrijf en kan daar discreet en integer mee omgaan. Ik bied 1 op 1 coaching aan, in een veilige omgeving voor de werknemer, waarin er ruimte is voor hetgeen er bij hem of haar speelt.

Hoe ben je gekwalificeerd?

Ik heb ervaring met zowel het werken in een eigen bedrijf (ondernemer) als met het werken in opdracht voor een bedrijf (zzp-er). Ik kan zowel goed  individueel- als samenwerken. Ik ‘spreek’ de taal van zowel de werkgever als de werknemer. De verschillende belangen van een ieder kan ik daardoor goed in beeld brengen en houden en daar zonder oordeel en met respect mee omgaan. Ik ben toegankelijk, betrouwbaar, gemotiveerd en positief ingesteld. Ik krijg snel inzichtelijk wat de onderliggende problemen zijn waar de werknemer zich mee bezighoudt.

Ik heb de volgende opleidingen succesvol doorlopen:

– Opleiding Professioneel Coach  (Academie voor Psychodynamica)
– Opleiding Familie- en Organisatie opstellingen (Academie voor Psychodynamica)
– Cursus Cranio Sacraal (docente Siha Klitsie)
– Opleiding Levenslange ontwikkeling van mezelf (nog niet afgerond) 😊

Vervangt een coaching traject een bezoek aan een arts of specialist?

Een coachingtraject is geen vervanging voor een arts of specialist. Raadpleeg altijd een arts of specialist bij zorgen, fysieke, emotionele of mentale ongemakken. Ik geloof in holistische benadering waar elke specialist zijn eigen plek heeft en elkaar kan aanvullen.

Wat zijn de resultaten van een coaching traject?

– Minder ziekteverzuim
– Betere continuïteit van het bedrijf
– Minder kosten
– Betere werksfeer

Omdat ik als coach een extern gezicht ben binnen het bedrijf, kijk ik met een frisse blik en objectief naar hetgeen er is.

Jouw werknemer kan bij problemen mij eerder in vertrouwen nemen dan wanneer iemand van personeelszaken hierin optreedt.

Andere resultaten voor de werkgever als ook voor de werknemer kunnen zijn:

-Verhoging in motivatie en werkplezier
– Meer regie over de werkdag
– Verbetering in communicatie
– Meer balans in werk en privé
– Minder arbeidsverzuim
– Met plezier naar het werk gaan
– Zichzelf kunnen zijn op de werkvloer
– Werkgeluk en werkvreugde ervaren
– Minder werkdruk
– Beter grenzen aangeven

Wat anderen zeggen

★★★★★

Het gevoel dat ik er mag zijn

“Gerard is een fijne coach die goed luistert, hij is betrokken en gaf me het gevoel dat ik er mag zijn. Gerard maakt gebruik van verschillende onderdelen om te coachen wat ik als heel prettig heb ervaren. Hij heeft mij op weg geholpen om weer van mezelf te houden en er ook te mogen zijn.”

– Margreet –

Geholpen me in beweging te zetten

“Wat mij erg heeft geholpen is dat Gerard mij in beweging zette waardoor je inzichten krijgt. Ik heb al meerdere hulp instanties gehad, maar Gerard is de eerste die ook echt bij mijn gevoel kwam en dit gaf mij inzichten.”

– Bianca –

Wat kan je van mij verwachten?

Coaching-voor-je-werknemer-noord-holland.

Ervaring

Ik heb werk – en levenservaring met zowel een eigen onderneming als werken in opdracht voor een bedrijf. Ik kan zowel goed  individueel- als samenwerken en ‘spreek’ de taal van zowel de werkgever als de werknemer. De verschillende belangen van een ieder kan ik daardoor goed in beeld houden en met respect mee omgaan. Ik ben toegankelijk, betrouwbaar, gemotiveerd en positief ingesteld.

Coaching-voor-je-werknemer-noord-holland.

Brede benadering

Als coach kijk ik niet alleen naar de individu maar ook naar het gehele systeem waarin hij of zij leeft en werkzaam is. Dit betekent onder andere dat een ‘probleem’ van uw werknemer ook een bedrijfsprobleem kan zijn. Inzichtelijkheid hierin kan ook voor het bedrijf zelf positief doorwerken. Dus niet alleen de werknemer kan werk- en levensvreugde ervaren in zichzelf, waardoor de werksfeer toeneemt, maar ook vanuit het bedrijf kan er een toename van werkgeluk zijn.

Coaching-voor-je-werknemer-noord-holland.

Hoe gaat een coaching traject in zijn werk?

9

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Wanneer je interesse hebt in mijn diensten kom ik graag bij je langs om persoonlijk kennis te maken. We bespreken wat je wensen zijn en wat ik daarin betekenen kan.

9

2. Offerte op maat

Ik maak graag voor je bedrijf een offerte op maat. Coaching is vertrouwelijk en maatwerk. Op die manier wil ik er ook graag mee omgaan en met je samenwerken.

9

3. Coachtraject

Als er sprake is van een coachtraject voor een werknemer, zal ik een duidelijk omschreven stappenplan voorleggen. Hierin staat onder andere beschreven waar je bedrijf, de werknemer en ik ons aan dienen te houden.

Kom in contact

Gun je jezelf, als werkgever, en je werknemer een verhoging van de werkvreugde en werksfeer?

Coaching van Praktijk Samen Onderweg is hierin van toegevoegde waarde.

Voel je vrij om contact met mij op te nemen via 0626164080 of stuur mij een bericht.

Door verzending van dit formulier ga je akkoord met het privacybeleid van Praktijk Samen Onderweg.
Uiteraard ga ik vertrouwelijk om met je gegevens.